ЗНАЙТИ ЛІКАРЯ ПО ПРІЗВИЩУ:

 

ІНФОРМАЦІЯ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Примула»

Правові підстави проведення конкурсу:

Згідно з розпорядженням міського голови від 19.09.2019 №1975 к/тр «Про порядок укладення контрактів з керівниками комунальних закладів (установ) охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, та призначення їх на посади», чинним Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» конкурсна комісія оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства «Примула».

Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

Комунальне підприємство «Примула»: 69032, м.Запоріжжя, пр.Металургів, буд.7.

Основні напрямки діяльності установи (закладу): коди КВЕД-2010: 47.73; 21.20; 46.46; 46.75; 47.74; 49.41

Комунальне підприємство «Примула» - комунальний заклад охорони здоров’я (аптечне підприємством), основними напрямами діяльності якого є виготовлення ліків в умовах аптеки, роздрібна та оптова реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення, в тому числі віднесених до списку наркотичних засобів, психотропних речовин, спирту етилового та прекурсорів, відповідно до чинного законодавства; товарообмін, закупка та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна торгівля) медичних товарів та інші види діяльності відповідно до статуту.

Статут Комунального підприємства «Примула» (додається).

Бюджетні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального підприємства «Примула» для забезпечення препаратами інсуліну для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет визначено виконавцем заходу міської програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на 2019-2021 роки» з загальним обсягом фінансування 24629,257 тис.грн.

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (зі змінами).

Контракт укладається строком на 5 роки.

Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі: Документи для участі у конкурсі приймаються з 04 травня 2020 року за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20А, (каб.10) у робочий час з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год., в п’ятницю з 08.00 год. до 15.45 год., обідня перерва з 12.00 год. до 12.48 год. Кінцевий термін приймання документів 18 травня 2020 року.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

Телефони для довідок:

Ситникова Марина Миколаївна - голова комісії, тел. (061) 224-10-82

Терегеря Марина Віталіївна – секретар комісії, тел. (061) 224-04-02

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

  • копія паспорта громадянина України;
  • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
  • резюме у довільній формі;
  • автобіографія (у випадках, визначених законодавством);
  • копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
  • згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
  • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (на електронному носію);
  • довідка МВС про відсутність судимості;
  • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

          10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

          11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

          12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів на посаду:

1) Кваліфікаційні:

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Фармація». Проходження інтернатури за спеціальністю «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за фахом «Організація і управління фармацією». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

2) Повинен знати:

Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я; організацію фармацевтичної служби в державі; організацію ефективної діяльності аптечних закладів; організацію процесу зберігання лікарських засобів і товарів медичного призначення; основні принципи ціноутворення на медикаменти, формування ринку фармацевтичних товарів визначення попиту та потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення з урахуванням кон'юнктури фармацевтичного ринку; міжнародні правила здійснення експортно-імпортних операцій; основи бухгалтерського обліку і звітності; документи, що визначають потужність; структуру, штатний розпис закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників; порядок ведення облікової та звітної документації; організацію матеріальної відповідальності членів колективу залежно від структури закладу; методи фармацевтичного обстеження (інспектування) аптечних закладів; сучасну літературу за фахом, методи її аналізу та узагальнення; організацію фармацевтичної інформації.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

          Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Дата і місце проведення конкурсу:

Конкурс проводиться з 22 травня 2020 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20А.

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв та доданих до них документів відбудеться 22 травня 2020 року о 09.00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20А, каб.11.

Претенденти в разі бажання можуть взяти участь в засіданні комісії.

Про прийняття конкурсною комісією рішення щодо допуску до участі в конкурсі претенденти та учасники будуть повідомлені секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня засідання з розгляду документів.